13-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
15- 5 Thời sự âm nhạc 16/5/2018 08:05:18
13-5 Dân ca 13/5/2018 21:54:27
12-5 Thời sự âm nhạc 12/5/2018 21:12:05
11-5 Thời sự âm nhạc 11/5/2018 18:10:36
10-5 Thời sự âm nhạc 10/5/2018 21:05:57
09- 5 Thời sự âm nhạc 10/5/2018 07:56:12
08-5 Thời sự âm nhạc 8/5/2018 17:18:12
07-5 Thời sự âm nhạc 7/5/2018 21:02:51
06-5 Dân ca 7/5/2018 18:13:03
05- 5 Thời sự âm nhạc 6/5/2018 09:00:48
4- 5 Thời sự âm nhạc 4/5/2018 17:21:12
03-5 Thời sự âm nhạc 3/5/2018 21:24:43
02-5 Thời sự âm nhạc 2/5/2018 17:59:06
01-5 Thời sự âm nhạc 1/5/2018 20:11:41
30-4 Thời sự âm nhạc 30/4/2018 22:15:48
29-4 Dân ca 29/4/2018 18:43:09
28-4 Thời sự âm nhạc 28/4/2018 18:14:12
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2018 19:25:00
26-4 Thời sự âm nhạc 26/4/2018 20:41:49
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2018 19:03:10
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 18:23:32
23- 4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 08:33:03
22-4 Dân ca 22/4/2018 19:46:50
21-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2018 07:39:14

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 01:54 ngày 20/1/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23245 VNĐ

36.720/lượng

Lượt truy cập:

1750588