13-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
09-3 Thời sự âm nhạc 9/3/2018 19:14:26
08-3 Thời sự âm nhạc 8/3/2018 21:36:48
07-3 Thời sự âm nhạc 7/3/2018 17:10:47
06-3 Thời sự âm nhạc 6/3/2018 18:49:11
05-3 Thời sự âm nhạc 5/3/2018 21:22:03
4- 3 Dân ca 5/3/2018 07:58:27
3- 3 Thời sự âm nhạc 4/3/2018 08:49:27
02-3 Thời sự âm nhạc 2/3/2018 17:41:39
1- 3 Thời sự âm nhạc 1/3/2018 16:17:15
28-02 Thời sự âm nhạc 28/2/2018 18:50:57
27-02 Thời sự âm nhạc 27/2/2018 20:32:05
26- 2 Thời sự âm nhạc 26/2/2018 16:16:25
25-02 Dân ca 25/2/2018 17:19:23
24-02 Thời sự âm nhạc 24/2/2018 17:55:18
23-02 Thời sự âm nhạc 23/2/2018 16:53:44
22-02 Thời sự âm nhạc 22/2/2018 18:05:20
21-02 Thời sự âm nhạc 21/2/2018 19:23:48
20-02 Thời sự âm nhạc 20/2/2018 18:17:50
19-02 Thời sự âm nhạc 19/2/2018 19:31:17
18-02 Dân ca 18/2/2018 22:26:29
17-02 Thời sự âm nhạc 17/2/2018 20:00:06
16-02 Thời sự âm nhạc 16/2/2018 21:13:29
15-02 Thời sự âm nhạc 13/2/2018 19:03:13
14-02 Thời sự âm nhạc 13/2/2018 19:01:25

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:55 ngày 19/2/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23250 VNĐ

37.170/lượng

Lượt truy cập:

1776714