13-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
29-6 Thời sự âm nhạc 29/6/2019 19:03:58
28- 6 Thời sự âm nhạc 28/6/2019 19:46:08
27-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2019 08:09:15
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2019 21:27:29
25-6 Thời sự âm nhạc 25/6/2019 20:35:56
24-6 Thời sự âm nhạc 24/6/2019 18:36:39
23-6 Dân ca 23/6/2019 20:08:19
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2019 20:04:29
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2019 16:49:17
20-6 Thời sự âm nhạc 20/6/2019 17:42:30
19-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2019 18:30:45
18-6 Thời sự âm nhạc 18/6/2019 19:48:22
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2019 20:24:23
16-6 Dân ca 16/6/2019 20:39:15
15-6 Thời sự âm nhạc 15/6/2019 20:12:52
14- 6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 16:19:02
13-6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 08:15:57
12-6 Thời sự âm nhạc 12/6/2019 21:07:49
11- 6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 16:57:52
10-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 08:15:06
09-6 Dân ca 9/6/2019 18:56:50
08-6 Thời sự âm nhạc 8/6/2019 18:37:02
07- 6 Thời sự âm nhạc 8/6/2019 08:24:41
06-6 Thời sự âm nhạc 6/6/2019 17:33:17

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:14 ngày 17/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23270 VNĐ

41.920/lượng

Lượt truy cập:

2026011