13-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
30-4 Thời sự âm nhạc 1/5/2019 09:13:20
28-4 Dân ca 28/4/2019 18:06:50
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2019 20:03:00
26-4 Thời sự âm nhạc 26/4/2019 19:58:39
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2019 20:11:19
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2019 17:28:10
23-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2019 08:24:23
22-4 Thời sự âm nhạc 23/4/2019 08:20:30
21-4 Dân ca 21/4/2019 20:05:27
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2019 19:59:09
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2019 19:42:25
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2019 17:46:36
17-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2019 19:43:06
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2019 17:32:58
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2019 19:36:34
14-4 Dân ca 14/4/2019 20:12:41
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2019 19:14:02
12-4 Thời sự âm nhạc 12/4/2019 17:23:58
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2019 17:13:13
10-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2019 10:13:59
09-4 Thời sự âm nhạc 10/4/2019 08:21:42
08-4 Thời sự âm nhạc 8/4/2019 16:53:19
07-4 Dân ca 7/4/2019 20:10:44
06-4 Thời sự âm nhạc 6/4/2019 19:30:51

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:44 ngày 17/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23415 VNĐ

37.520/lượng

Lượt truy cập:

1943541