12-02 Trải nghiệm văn hóa: Trồng hoa lan

Văn Nghệ - Giải Trí

28-4 Chỉ tại con đường bê tông 28-4 Chỉ tại con đường bê tông
26-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 26-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
24-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 24-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
 21-4 Tiểu phẩm TBK: Nếu biết sớm 21-4 Tiểu phẩm TBK: Nếu biết sớm
19-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 19-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
14-4 Tiểu phẩm TBK: Tại cái vỉa hè 14-4 Tiểu phẩm TBK: Tại cái vỉa hè
10-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 10-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
07-4 Tiểu phẩm TBK: Chuyện ông Đoàn - Kết 07-4 Tiểu phẩm TBK: Chuyện ông Đoàn - Kết
05-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 05-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
03-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 03-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
31-3 Tiểu phẩm TBK: Cái lò đốt rác 31-3 Tiểu phẩm TBK: Cái lò đốt rác
29-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 29-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
24- 3 Tác giả tác phẩm 24- 3 Tác giả tác phẩm
23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi 23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi
22-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 22-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
20-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 20-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
15-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 15-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
13-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 13-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
08-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 08-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
06-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 06-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
03-3 Tiểu phẩm TBK: Quẻ bói đầu năm 03-3 Tiểu phẩm TBK: Quẻ bói đầu năm
01-3 Tiếng tính quê hương: Lượn phong slư 01-3 Tiếng tính quê hương: Lượn phong slư
27-02 Tiếng tính quê hương: Lượn Phong slư 27-02 Tiếng tính quê hương: Lượn Phong slư

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:54 ngày 25/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23360 VNĐ

39.420/lượng

Lượt truy cập:

1954226