12-02 Trải nghiệm văn hóa: Trồng hoa lan

Văn Nghệ - Giải Trí

27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
24- 3 Tác giả tác phẩm 24- 3 Tác giả tác phẩm
23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi 23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi
22-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 22-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
20-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 20-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
15-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 15-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
13-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 13-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
08-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 08-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
06-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 06-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
03-3 Tiểu phẩm TBK: Quẻ bói đầu năm 03-3 Tiểu phẩm TBK: Quẻ bói đầu năm
01-3 Tiếng tính quê hương: Lượn phong slư 01-3 Tiếng tính quê hương: Lượn phong slư
27-02 Tiếng tính quê hương: Lượn Phong slư 27-02 Tiếng tính quê hương: Lượn Phong slư
24-02 Tiểu phẩm TBK: Lồng Tồng 24-02 Tiểu phẩm TBK: Lồng Tồng
22-02 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân 22-02 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân
19-02 Giai điệu quê hương 19-02 Giai điệu quê hương
16-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – Bức thư tình của người Tày 16-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – Bức thư tình của người Tày
15-02 Tiếng tính quê hương: Điệu tính mùa xuân 15-02 Tiếng tính quê hương: Điệu tính mùa xuân
13-02 Tiếng tính quê hương: Điệu tính mùa xuân 13-02 Tiếng tính quê hương: Điệu tính mùa xuân
10-02 Tiểu phẩm TBK: Lì xì Tết 10-02 Tiểu phẩm TBK: Lì xì Tết
03-02 Tiểu phẩm TBK: Tết ta 03-02 Tiểu phẩm TBK: Tết ta
01-02 Tiếng tính quê hương: Lời then dâng Bác 01-02 Tiếng tính quê hương: Lời then dâng Bác
30-01 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân 30-01 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân
25-01 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân 25-01 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân
23-01 Tiếng tính quê hương: Lời then dâng Bác 23-01 Tiếng tính quê hương: Lời then dâng Bác

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:10 ngày 15/7/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

39.320/lượng

Lượt truy cập:

1980826