13-02 Giai điệu quê hương: Gia đình nghệ nhân Mã Văn Trực

Văn Nghệ - Giải Trí

20-7 câu chuyện văn hóa 20-7 câu chuyện văn hóa
19-7 Tiếng tính quê hương 19-7 Tiếng tính quê hương
18-7 Giai điệu quê hương 18-7 Giai điệu quê hương
16-7 Tiểu phẩm TBK: Đổi mới thật là sướng - Đảng bộ Sở Tài chính	16-7 Tiểu phẩm TBK: Đổi mới thật là sướng - Đảng bộ Sở Tài chính
14-7 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V	14-7 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
11-7 Giai điệu quê hương: Ca khúc viết về Bắc Kạn 11-7 Giai điệu quê hương: Ca khúc viết về Bắc Kạn
10-7 Sách với bạn đọc 10-7 Sách với bạn đọc
10-7 Trải nghiệm văn hóa - Bánh cuốn Bắc Kạn 10-7 Trải nghiệm văn hóa - Bánh cuốn Bắc Kạn
09-7 Tiểu phẩm TBK: Không phải ngày tiếp khách 09-7 Tiểu phẩm TBK: Không phải ngày tiếp khách
07-7 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 07-7 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
06-7 Sách với bạn đọc 06-7 Sách với bạn đọc
05-7 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 05-7 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
02-7 Tiểu phẩm TBK 02-7 Tiểu phẩm TBK
30-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 30-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
28-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 28-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
25-6 Tiểu phẩm TBK: Chuyện nhà ông Tẩu 25-6 Tiểu phẩm TBK: Chuyện nhà ông Tẩu
23-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 23-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
21-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 21-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
20-6 Giai điệu quê hương: Ca khúc viết về Bắc Kạn 20-6 Giai điệu quê hương: Ca khúc viết về Bắc Kạn
18-6 Tiểu phẩm TBK 18-6 Tiểu phẩm TBK
16-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then toàn quốc lần thứ V 16-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then toàn quốc lần thứ V
14-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 14-6 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
13-6 Giai điệu quê hương: Ca khúc viết về Bắc Kạn 13-6 Giai điệu quê hương: Ca khúc viết về Bắc Kạn
11-6 Tiểu phẩm TBK: Không còn phải chờ 11-6 Tiểu phẩm TBK: Không còn phải chờ

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:06 ngày 22/3/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 22830 VNĐ

36.850/lượng

Lượt truy cập:

1321943