02-4 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2018 19:03:10
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 18:23:32
23- 4 Thời sự âm nhạc 24/4/2018 08:33:03
22-4 Dân ca 22/4/2018 19:46:50
21-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2018 07:39:14
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2018 21:00:25
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2018 17:51:31
18- 4 Thời sự âm nhạc 19/4/2018 08:09:08
17-4 Thời sự tổng hợp 17/4/2018 19:28:19
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2018 18:41:11
15-4 Dân ca 16/4/2018 08:09:16
14-4 Thời sự âm nhạc 14/4/2018 19:34:12
13- 4 Thời sự âm nhạc 14/4/2018 09:29:26
12-4 Thời sự âm nhạc 12/4/2018 20:22:58
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2018 18:25:12
10- 4 Thời sự âm nhạc 10/4/2018 17:46:33
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2018 21:07:18
08-4 Dân ca 8/4/2018 17:19:57
6- 4 Thời sự âm nhạc 7/4/2018 08:37:31
05-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2018 19:10:47
04-4 Thời sự âm nhạc 4/4/2018 21:46:11
3-4 Thời sự âm nhạc 4/4/2018 08:15:08
01-4 Dân ca 2/4/2018 07:18:20
31-3 Thời sự âm nhạc 31/3/2018 20:48:43

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:29 ngày 17/10/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23385 VNĐ

36.660/lượng

Lượt truy cập:

1648005