23- 4 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2019 18:28:02
11-01 Thời sựu âm nhạc 11/1/2019 20:15:24
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2019 19:13:08
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2019 19:47:33
08-01 THời sự âm nhạc 9/1/2019 08:04:56
07-01 Thời sự âm nhạc 8/1/2019 17:05:48
06-01 Dân ca 6/1/2019 18:39:15
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2019 19:41:29
04-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2019 07:55:11
03-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2019 07:42:09
02-01 Thời sự âm nhạc 3/1/2019 09:28:22
01-01 Thời sự âm nhạc 1/1/2019 17:46:00
31-12 Thời sự âm nhạc 2/1/2019 08:00:27
30-12 Dân ca 30/12/2018 19:36:44
29-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2018 19:22:35
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2018 19:54:47
27-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2018 19:24:50
26-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2018 07:50:34
25-12 Thời sự âm nhạc 25/12/2018 17:08:34
24- Thời sự âm nhạc 25/12/2018 07:54:22
23-12 Dân ca 23/12/2018 19:44:49
22-12 Thời sự âm nhạc 22/12/2018 19:58:36
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2018 17:34:03
20-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2018 19:19:29

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:37 ngày 18/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23280 VNĐ

41.820/lượng

Lượt truy cập:

2027516