07-6 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
28-01 Thời sự âm nhạc 28/1/2019 18:52:11
27-01 Dân ca 27/1/2019 17:43:57
26-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2019 17:31:16
25-01 Thời sự âm nhạc 26/1/2019 08:05:28
24-01 Thời sự âm nhạc 25/1/2019 08:15:36
23-01 Thời sự âm nhạc 24/1/2019 08:36:04
22-01 Thời sự âm nhạc 22/1/2019 18:36:13
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2019 20:19:43
20-01 Dân ca 19/1/2019 19:57:52
19-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2019 19:43:18
18-01 Thời sự âm nhạc 19/1/2019 08:18:52
17- 01 Thời sự âm nhạc 18/1/2019 08:37:25
16-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2019 08:45:56
15-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2019 08:23:08
14-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2019 19:28:29
13-01 Dân ca 13/1/2019 16:28:44
12-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2019 18:28:02
11-01 Thời sựu âm nhạc 11/1/2019 20:15:24
10-01 Thời sự âm nhạc 10/1/2019 19:13:08
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2019 19:47:33
08-01 THời sự âm nhạc 9/1/2019 08:04:56
07-01 Thời sự âm nhạc 8/1/2019 17:05:48
06-01 Dân ca 6/1/2019 18:39:15
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2019 19:41:29

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:43 ngày 18/7/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23290 VNĐ

40.070/lượng

Lượt truy cập:

1986823