10-6 Dân ca

Tên chương trình Ngày cập nhật
26-8 Dân ca 26/8/2018 19:40:45
25-8 Thời sự âm nhạc 25/8/2018 19:47:07
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 18:12:01
23-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 08:04:48
30- 8 Thời sự âm nhạc 31/8/2018 08:00:00
22- 8 Thời sự âm nhạc 23/8/2018 07:28:03
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2018 19:06:43
20-8 Thời sự âm nhạc 20/8/2018 21:09:12
19-8 Dân ca 19/8/2018 19:47:25
18-8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 19:33:57
17- 8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 09:18:08
16-8 Thời sự âm nhạc 16/8/2018 19:12:41
15-8 Thời sự âm nhạc 15/8/2018 20:42:14
14- 8 Thời sự âm nhạc 14/8/2018 16:36:53
13-8 Thời sự âm nhạc 13/8/2018 17:51:41
12-8 Dân ca 12/8/2018 17:13:08
11-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2018 18:22:22
10-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2018 08:56:42
09-8 Thời sự âm nhạc 10/8/2018 07:51:52
08-8 Thời sự âm nhạc 8/8/2018 21:26:16
7- 8 Thời sự âm nhạc 8/8/2018 08:53:44
05-8 Dân ca 5/8/2018 21:07:22
04-8 Thời sự âm nhạc 4/8/2018 21:52:42
03-8 Thời sự âm nhạc 3/8/2018 18:35:45

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 08:38 ngày 15/2/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23250 VNĐ

36.900/lượng

Lượt truy cập:

1772921