02-7 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
31-8 Thời sự âm nhạc 1/9/2018 11:10:15
30- 8 Thời sự âm nhạc 31/8/2018 08:00:53
29-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 20:19:38
28-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 07:36:44
27- 8 Thời sự âm nhạc 28/8/2018 07:37:54
26-8 Dân ca 26/8/2018 19:41:00
25-8 Thời sự âm nhạc 25/8/2018 19:47:24
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 18:13:47
23-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 08:05:34
22- 8 Thời sự âm nhạc 23/8/2018 07:29:26
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2018 19:08:32
20-8 Thời sự âm nhạc 20/8/2018 21:09:30
19-8 Dân ca 19/8/2018 19:47:48
18-8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 19:34:17
17- 8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 09:16:33
16-8 Thời sự âm nhạc 16/8/2018 19:12:58
15-8 Thời sự âm nhạc 15/8/2018 20:42:48
14- 8 Thời sự âm nhạc 14/8/2018 16:37:23
13-8 Thời sự âm nhạc 13/8/2018 17:52:24
12-8 Dân ca 12/8/2018 17:12:43
11-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2018 18:22:01
10-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2018 08:57:05
09-8 Thời sự âm nhạc 10/8/2018 07:53:08
08-8 Thời sự âm nhạc 8/8/2018 21:26:37

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:32 ngày 18/10/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23385 VNĐ

36.650/lượng

Lượt truy cập:

1648903