02-7 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2018 19:32:18
12-7 Thời sự âm nhạc 12/7/2018 20:15:23
11- 7 Thời sự âm nhạc 12/7/2018 08:23:16
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2018 18:56:00
08-7 Dân ca 8/7/2018 19:56:59
07- 7 Thời sự âm nhạc 8/7/2018 08:48:23
05-7 Thời sự âm nhạc 5/7/2018 18:18:10
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2018 21:42:32
03- 7 Thời sự âm nhạc 4/7/2018 07:50:54
01-7 Dân ca 1/7/2018 21:26:35
30-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2018 19:43:36
29-6 Thời sự âm nhạc 30/6/2018 08:13:05
28- 6 Thời sự âm nhạc 29/6/2018 08:09:16
27-6 Thời sự âm nhạc 27/6/2018 19:18:07
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2018 21:26:34
25- 6 Thời sự âm nhạc 25/6/2018 18:32:52
24-6 Dân ca 24/6/2018 17:36:51
23-6 Thời sự âm nhạc 23/6/2018 17:49:13
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2018 18:48:26
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2018 20:56:47
20- 6 Thời sự âm nhạc 21/6/2018 09:30:41
19-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2018 19:02:22
18-6 Thời sự âm nhạc 18/6/2018 21:13:24
17- 6 Dân ca 17/6/2018 16:39:17

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:32 ngày 18/10/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23385 VNĐ

36.650/lượng

Lượt truy cập:

1648900