30-7 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
21-9 Thời sự âm nhạc 21/9/2016 19:38:05
20-9 Thời sự âm nhạc 20/9/2016 20:59:37
18-9 Dân ca 19/9/2016 10:56:01
19-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 19:46:15
17-9 Thời sự âm nhạc 19/9/2016 08:09:16
15-9 Thời sự âm nhạc 15/9/2016 17:57:48
14-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 17:07:05
13-9 Thời sự âm nhạc 14/9/2016 08:00:00
12-9 Thời sự âm nhạc 12/9/2016 18:18:01
11-9 Dân ca 11/9/2016 20:40:16
10-9 Thời sự âm nhạc 10/9/2016 18:46:42
08-9 Thời sự âm nhạc 8/9/2016 17:15:05
06-9 Thời sự âm nhạc 6/9/2016 20:00:51
05-9 Thời sự âm nhạc 5/9/2016 17:48:14
04-9 Dân ca 4/9/2016 17:42:13
3-9 Thời sự âm nhạc 3/9/2016 17:13:56
2-9 Thời sự âm nhạc 2/9/2016 21:24:19
01-9 Thời sự âm nhạc 1/9/2016 18:54:32
31-8 Thời sự âm nhạc 31/8/2016 18:24:50
30-8 Thời sự âm nhạc 30/8/2016 19:15:17
29-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2016 18:00:58
28-8 Dân ca 28/8/2016 19:13:04
27-8 Thời sự âm nhạc 27/8/2016 18:39:00
26-8 Thời sự âm nhạc 26/8/2016 19:45:08

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:03 ngày 12/12/2018

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23345 VNĐ

36.470/lượng

Lượt truy cập:

1705779