15-9 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 07

Phim - Phóng Sự

20-6 Phóng sự: Các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng chuẩn bị cho lộ trình số hóa 20-6 Phóng sự: Các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng chuẩn bị cho lộ trình số hóa
19-6 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng giai đoạn 3 19-6 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng giai đoạn 3
18-6 Phóng sự: Nhận diện đầu thu DVB – T2 không đạt chuẩn 18-6 Phóng sự: Nhận diện đầu thu DVB – T2 không đạt chuẩn
17-6 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa 17-6 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa
 16-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường 16-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường
15-6 Phóng sự: Công tác chuẩn bị ngắt sóng TH tương tự tại các tỉnh Tây Nam Bộ 15-6 Phóng sự: Công tác chuẩn bị ngắt sóng TH tương tự tại các tỉnh Tây Nam Bộ
 15-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Cấp sắc Tào của người Tày 15-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Cấp sắc Tào của người Tày
09-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường 09-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường
08-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong Slu của người Tày 08-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong Slu của người Tày
08-6 Phóng sự: Hỗ trợ đầu thu số vệ tinh cho người dân nhóm khu vực 3 08-6 Phóng sự: Hỗ trợ đầu thu số vệ tinh cho người dân nhóm khu vực 3
05-6 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng Analog giai đoạn 3 05-6 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng Analog giai đoạn 3
02-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường 02-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường
22-5 Phóng sự: Đơn vị truyền dẫn phát sóng đẩy nhanh lộ trình mở rộng vùng phủ sóng 22-5 Phóng sự: Đơn vị truyền dẫn phát sóng đẩy nhanh lộ trình mở rộng vùng phủ sóng
18-5 Phóng sự: Phủ sóng Truyền hình số mặt đất người dân hưởng nhiều lợi ích 18-5 Phóng sự: Phủ sóng Truyền hình số mặt đất người dân hưởng nhiều lợi ích
18-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong Slư – Bức thư tình của người Tày 18-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong Slư – Bức thư tình của người Tày
04-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 05 04-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 05
03-5 Phóng sự: Sóng truyền hình số tại địa phương thuộc nhóm II 03-5 Phóng sự: Sóng truyền hình số tại địa phương thuộc nhóm II
02-5 Phóng sự: Số hóa đang đi đúng mục tiêu 02-5 Phóng sự: Số hóa đang đi đúng mục tiêu
27-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 04 27-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 04
25-4 Phóng sự: Số hóa đang đi đúng mục tiêu 25-4 Phóng sự: Số hóa đang đi đúng mục tiêu
 20-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03 20-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03
13-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 02 13-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 02
02-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Nét đẹp trong trang phục người Dao đỏ 02-3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Nét đẹp trong trang phục người Dao đỏ
23-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Điệu khèn của người Mông 23-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Điệu khèn của người Mông

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 20/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23365 VNĐ

38.450/lượng

Lượt truy cập:

1947707