15-10 Trải nghiệm văn hóa - Hương vị bánh gio

Văn Nghệ - Giải Trí

14-4 Tiểu phẩm TBK: Tại cái vỉa hè 14-4 Tiểu phẩm TBK: Tại cái vỉa hè
10-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 10-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
07-4 Tiểu phẩm TBK: Chuyện ông Đoàn - Kết 07-4 Tiểu phẩm TBK: Chuyện ông Đoàn - Kết
05-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 05-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
03-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 03-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
31-3 Tiểu phẩm TBK: Cái lò đốt rác 31-3 Tiểu phẩm TBK: Cái lò đốt rác
29-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 29-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
24- 3 Tác giả tác phẩm 24- 3 Tác giả tác phẩm
23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi 23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi
22-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 22-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
20-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 20-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
15-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V 15-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ V
13-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 13-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
08-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 08-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
06-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 06-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
03-3 Tiểu phẩm TBK: Quẻ bói đầu năm 03-3 Tiểu phẩm TBK: Quẻ bói đầu năm
01-3 Tiếng tính quê hương: Lượn phong slư 01-3 Tiếng tính quê hương: Lượn phong slư
27-02 Tiếng tính quê hương: Lượn Phong slư 27-02 Tiếng tính quê hương: Lượn Phong slư
24-02 Tiểu phẩm TBK: Lồng Tồng 24-02 Tiểu phẩm TBK: Lồng Tồng
22-02 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân 22-02 Tiếng tính quê hương: Những bài hát then về mùa xuân
19-02 Giai điệu quê hương 19-02 Giai điệu quê hương
16-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – Bức thư tình của người Tày 16-02 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Phong slư – Bức thư tình của người Tày
15-02 Tiếng tính quê hương: Điệu tính mùa xuân 15-02 Tiếng tính quê hương: Điệu tính mùa xuân

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 15:44 ngày 17/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23415 VNĐ

37.520/lượng

Lượt truy cập:

1943552