07-11 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
23-7 Thời sự âm nhạc 23/7/2019 18:08:05
22- 07 Thời sự âm nhạc 22/7/2019 17:51:42
21- 07 Dân ca 21/7/2019 11:11:07
20- 7 Thời sự âm nhạc 20/7/2019 10:05:46
19-7 Thời sự âm nhạc 19/7/2019 21:02:30
18-7 Thời sự âm nhạc 18/7/2019 19:30:29
17-7 Thời sự âm nhạc 17/7/2019 20:28:59
16-7 Thời sự âm nhạc 16/7/2019 20:23:09
15- 07 Thời sự âm nhạc 15/7/2019 17:30:56
14-7 Dân ca 14/7/2019 19:34:23
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2019 19:39:43
12-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2019 08:28:59
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2019 20:54:27
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2019 17:28:21
09- 7 Thời sự âm nhạc 9/7/2019 16:54:22
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2019 21:20:38
07-7 Dân ca 7/7/2019 19:16:25
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2019 20:46:14
05- 7 Thời sự âm nhạc 5/7/2019 15:37:26
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2019 22:18:24
03- 7 Thời sự âm nhạc 4/7/2019 08:21:03
02-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2019 20:51:48
01-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2019 06:36:47
30-6 Dân ca 1/7/2019 11:39:16

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:14 ngày 17/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23270 VNĐ

41.920/lượng

Lượt truy cập:

2026009