09-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
18-6 Thời sự âm nhạc 18/6/2019 19:48:37
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2019 20:24:37
16-6 Dân ca 16/6/2019 20:39:30
15-6 Thời sự âm nhạc 15/6/2019 20:13:06
14- 6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 16:19:25
13-6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 08:17:22
12-6 Thời sự âm nhạc 12/6/2019 21:09:00
11- 6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 16:56:53
10-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 08:15:56
09-6 Dân ca 9/6/2019 18:57:16
08-6 Thời sự âm nhạc 8/6/2019 18:37:16
07- 6 Thời sự âm nhạc 8/6/2019 08:26:35
06-6 Thời sự âm nhạc 6/6/2019 17:33:29
05-6 Thời sự âm nhạc 6/6/2019 07:36:58
03-6 Thời sự âm nhạc 3/6/2019 22:09:43
02-6 Dân ca 2/6/2019 20:01:11
01-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2019 07:31:49
31-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2019 17:31:37
30-5 Thời sự âm nhạc 30/5/2019 19:32:24
29-5 Thời sự âm nhạc 29/5/2019 17:35:11
28-5 Thời sự âm nhạc 28/5/2019 19:33:03
27-5 Thời sự âm nhạc 27/5/2019 20:17:09
26-5 Dân ca 26/5/2019 20:14:39
25-5 Thời sự âm nhạc 26/5/2019 08:20:37

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:11 ngày 18/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23390 VNĐ

37.720/lượng

Lượt truy cập:

1944853