26-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
15- 07 Thời sự âm nhạc 15/7/2019 17:30:56
14-7 Dân ca 14/7/2019 19:34:23
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2019 19:39:43
12-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2019 08:28:59
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2019 20:54:27
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2019 17:28:21
09- 7 Thời sự âm nhạc 9/7/2019 16:54:22
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2019 21:20:38
07-7 Dân ca 7/7/2019 19:16:25
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2019 20:46:14
05- 7 Thời sự âm nhạc 5/7/2019 15:37:26
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2019 22:18:24
03- 7 Thời sự âm nhạc 4/7/2019 08:21:03
02-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2019 20:51:48
01-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2019 06:36:47
30-6 Dân ca 1/7/2019 11:39:16
29-6 Thời sự âm nhạc 29/6/2019 19:03:58
28- 6 Thời sự âm nhạc 28/6/2019 19:46:08
27-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2019 08:09:15
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2019 21:27:29
25-6 Thời sự âm nhạc 25/6/2019 20:35:56
24-6 Thời sự âm nhạc 24/6/2019 18:36:39
23-6 Dân ca 23/6/2019 20:08:19
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2019 20:04:29

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:10 ngày 15/7/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

39.320/lượng

Lượt truy cập:

1980826