11-02 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
18 Thời sự âm nhạc 19/12/2018 07:39:58
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2018 19:55:43
16-12 Dân ca 16/12/2018 20:05:29
15-12 Thời sự âm nhạc 15/12/2018 19:48:48
14-12 Thời sự âm nhạc 15/12/2018 07:52:28
13-12 Thời sự âm nhạc 13/12/2018 19:39:13
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2018 19:21:18
10-12 Thời sự âm nhạc 11/12/2018 08:27:40
09-12 Dân ca 9/12/2018 18:36:15
08-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2018 08:43:41
07-12 Thời sự âm nhạc 7/12/2018 19:54:08
06-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2018 19:23:13
05-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2018 08:06:37
04-12 Thời sự âm nhạc 5/12/2018 08:20:33
03-12 Thời sự âm nhạc 3/12/2018 19:06:16
02- 12 Dân ca 3/12/2018 08:30:31
01- 12 Thời sự âm nhạc 2/12/2018 08:46:03
30-11 Thời sự âm nhạc 30/11/2018 17:44:00
29-11 Thời sự âm nhạc 29/11/2018 19:11:05
28-11 Thời sự âm nhạc 29/11/2018 08:36:39
27-11 Thời sự âm nhạc 28/11/2018 08:33:49
26-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2018 09:11:35
25-11 Dân ca 25/11/2018 17:04:54
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2018 17:40:35

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:14 ngày 17/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23270 VNĐ

41.920/lượng

Lượt truy cập:

2026831