28-4 Dân ca

Tên chương trình Ngày cập nhật
23-6 Dân ca 23/6/2019 20:08:05
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2019 20:04:16
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2019 16:48:58
20-6 Thời sự âm nhạc 20/6/2019 17:42:17
19-6 Thời sự âm nhạc 19/6/2019 18:30:34
18-6 Thời sự âm nhạc 18/6/2019 19:48:09
17-6 Thời sự âm nhạc 17/6/2019 20:24:10
16-6 Dân ca 16/6/2019 20:38:54
15-6 Thời sự âm nhạc 15/6/2019 20:12:38
14- 6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 18:05:27
13-6 Thời sự âm nhạc 14/6/2019 08:16:57
12-6 Thời sự âm nhạc 12/6/2019 21:08:18
11- 6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 20:38:49
10-6 Thời sự âm nhạc 11/6/2019 08:15:31
09-6 Dân ca 9/6/2019 18:56:14
08-6 Thời sự âm nhạc 8/6/2019 18:36:49
07- 6 Thời sự âm nhạc 8/6/2019 08:25:18
06-6 Thời sự âm nhạc 6/6/2019 17:33:02
05-6 Thời sự âm nhạc 6/6/2019 07:36:07
04-6 Thời sự âm nhạc 6/6/2019 07:42:25
03-6 Thời sự âm nhạc 3/6/2019 22:09:19
02-6 Dân ca 2/6/2019 20:00:43
01-6 Thời sự âm nhạc 2/6/2019 07:31:14
31-5 Thời sự âm nhạc 31/5/2019 17:31:11

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:30 ngày 23/6/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23350 VNĐ

38.870/lượng

Lượt truy cập:

1952184