12-5 Dân ca

Tên chương trình Ngày cập nhật
15- 07 Thời sự âm nhạc 15/7/2019 17:29:47
14-7 Dân ca 14/7/2019 19:34:06
13-7 Thời sự âm nhạc 13/7/2019 19:39:25
11-7 Thời sự âm nhạc 11/7/2019 20:54:46
10-7 Thời sự âm nhạc 10/7/2019 17:28:32
09- 7 Thời sự âm nhạc 9/7/2019 16:54:56
08-7 Thời sự âm nhạc 8/7/2019 21:20:03
07-7 Dân ca 7/7/2019 19:16:08
06-7 Thời sự âm nhạc 6/7/2019 20:45:58
05- 7 Thời sự âm nhạc 5/7/2019 15:38:51
04-7 Thời sự âm nhạc 4/7/2019 22:18:47
03- 7 Thời sự âm nhạc 3/7/2019 16:23:05
02-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2019 20:52:51
01-7 Thời sự âm nhạc 2/7/2019 06:37:24
30-6 Dân ca 1/7/2019 11:38:52
29-6 Thời sự âm nhạc 29/6/2019 19:03:44
28- 6 Thời sự âm nhạc 28/6/2019 19:46:26
27-6 Thời sự âm nhạc 28/6/2019 08:09:34
26-6 Thời sự âm nhạc 26/6/2019 21:26:29
25-6 Thời sự âm nhạc 25/6/2019 20:36:09
24-6 Thời sự âm nhạc 24/6/2019 18:37:00
23-6 Dân ca 23/6/2019 20:08:05
22-6 Thời sự âm nhạc 22/6/2019 20:04:16
21-6 Thời sự âm nhạc 21/6/2019 16:48:58

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:10 ngày 15/7/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

39.250/lượng

Lượt truy cập:

1981469