18-5 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2019 19:47:03
08-01 THời sự âm nhạc 9/1/2019 08:04:13
07-01 Thời sự âm nhạc 8/1/2019 17:05:07
06-01 Dân ca 6/1/2019 18:38:44
05-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2019 19:40:58
04-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2019 07:54:20
03-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2019 07:40:49
02-01 Thời sự âm nhạc 3/1/2019 09:27:35
01-01 Thời sự âm nhạc 1/1/2019 17:45:44
31-12 Thời sự âm nhạc 2/1/2019 08:01:14
30-12 Dân ca 30/12/2018 19:36:04
29-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2018 19:22:06
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2018 19:54:15
27-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2018 19:24:21
26-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2018 07:49:43
25-12 Thời sự âm nhạc 25/12/2018 17:07:59
24- Thời sự âm nhạc 25/12/2018 07:53:25
23-12 Dân ca 23/12/2018 19:44:17
22-12 Thời sự âm nhạc 22/12/2018 19:58:07
21-12 Thời sự âm nhạc 21/12/2018 17:33:34
20-12 Thời sự âm nhạc 20/12/2018 19:18:59
19-12 Thời sự âm nhạc 19/12/2018 18:54:56
18 Thời sự âm nhạc 19/12/2018 07:39:37
17-12 Thời sự âm nhạc 17/12/2018 19:55:25

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:18 ngày 21/7/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23310 VNĐ

39.720/lượng

Lượt truy cập:

1988835