05-6 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng Analog giai đoạn 3

Phim - Phóng Sự

17-8 Ký sự Những nẻo đường quê hương: Tập 04 - Đường lên Pác Nặm - Con đường nối những niềm vui 17-8 Ký sự Những nẻo đường quê hương: Tập 04 - Đường lên Pác Nặm - Con đường nối những niềm vui
16-8 Ký sự quê hương tập 3: Gian nan đường vào Na Rỳ 16-8 Ký sự quê hương tập 3: Gian nan đường vào Na Rỳ
14- 8 Chợ Đồn từ gian khó đi lên 14- 8 Chợ Đồn từ gian khó đi lên
28-7 Phóng sự: Hỗ trợ đầu thu số vệ tinh cho người dân nhóm khu vực 3 28-7 Phóng sự: Hỗ trợ đầu thu số vệ tinh cho người dân nhóm khu vực 3
 20-7 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa 20-7 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa
 20-7 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 03 20-7 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 03
19-7 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường 19-7 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường
17-7 Phóng sự: Các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng chuẩn bị cho lộ trình số hóa 17-7 Phóng sự: Các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng chuẩn bị cho lộ trình số hóa
16-7 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng giai đoạn 3 16-7 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng giai đoạn 3
14-7 Phóng sự: Truyền hình số vệ tinh giải pháp quan trọng cho các vùng lõm sóng 14-7 Phóng sự: Truyền hình số vệ tinh giải pháp quan trọng cho các vùng lõm sóng
13-7 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK 13-7 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK
13-7 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa 13-7 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa
11-7 Phóng sự: Mặt trận Tố quốc Bắc Kạn - 5 năm một nhiệm kỳ 11-7 Phóng sự: Mặt trận Tố quốc Bắc Kạn - 5 năm một nhiệm kỳ
06-7 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 01 06-7 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Về với cội nguồn cách mạng ATK – Tập 01
29-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ 29-6 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ
29-6 Phóng: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường 29-6 Phóng: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường
23-6 Phóng sự: Số hóa đang đi đúng mục tiêu 23-6 Phóng sự: Số hóa đang đi đúng mục tiêu
22-6  Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường 22-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường
21-6 Phóng sự: Công tác chuẩn bị ngắt sóng truyền hình tương tự tại các tỉnh Tây Nam Bộ 21-6 Phóng sự: Công tác chuẩn bị ngắt sóng truyền hình tương tự tại các tỉnh Tây Nam Bộ
20-6 Phóng sự: Các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng chuẩn bị cho lộ trình số hóa 20-6 Phóng sự: Các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng chuẩn bị cho lộ trình số hóa
19-6 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng giai đoạn 3 19-6 Phóng sự: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ tắt sóng giai đoạn 3
18-6 Phóng sự: Nhận diện đầu thu DVB – T2 không đạt chuẩn 18-6 Phóng sự: Nhận diện đầu thu DVB – T2 không đạt chuẩn
17-6 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa 17-6 Phóng sự: Đài PTTH địa phương khu vực Bắc Trung Bộ với lộ trình số hóa
 16-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường 16-6 Phóng sự: Đa dạng thiết bị thu xem DVB – T2 trên thị trường

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 17:14 ngày 17/8/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23270 VNĐ

41.920/lượng

Lượt truy cập:

2026831