26-7 Tiếng tính quê hương: Nghệ nhân then bản Tinh

Văn Nghệ - Giải Trí

22-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính lần V 22-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính lần V
17-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then toàn quốc lần V 17-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then toàn quốc lần V
15-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 15-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
12-5 Tiểu phẩm TBK: Siêu tiết kiệm 12-5 Tiểu phẩm TBK: Siêu tiết kiệm
10-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 10-5 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
05-5 Tiểu phẩm TBK: A Lúa 05-5 Tiểu phẩm TBK: A Lúa
01-5 Tiếng tính quê hương: Lời then dâng Bác 01-5 Tiếng tính quê hương: Lời then dâng Bác
01-5 Chương trình truyền hình tiếng Mông 01-5 Chương trình truyền hình tiếng Mông
30-4 Giai điệu quê hương 30-4 Giai điệu quê hương
28-4 Chỉ tại con đường bê tông 28-4 Chỉ tại con đường bê tông
26-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 26-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
24-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 24-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
 21-4 Tiểu phẩm TBK: Nếu biết sớm 21-4 Tiểu phẩm TBK: Nếu biết sớm
19-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 19-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
14-4 Tiểu phẩm TBK: Tại cái vỉa hè 14-4 Tiểu phẩm TBK: Tại cái vỉa hè
10-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 10-4 Tiếng tính quê hương:Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
07-4 Tiểu phẩm TBK: Chuyện ông Đoàn - Kết 07-4 Tiểu phẩm TBK: Chuyện ông Đoàn - Kết
05-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 05-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
03-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 03-4 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
31-3 Tiểu phẩm TBK: Cái lò đốt rác 31-3 Tiểu phẩm TBK: Cái lò đốt rác
29-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 29-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V 27-3 Tiếng tính quê hương: Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần V
24- 3 Tác giả tác phẩm 24- 3 Tác giả tác phẩm
23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi 23- 3 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:49 ngày 16/9/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23300 VNĐ

41.870/lượng

Lượt truy cập:

2074239