01- 1 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
22-01 Thời sự âm nhạc 23/1/2020 10:29:27
21-01 Thời sự âm nhạc 21/1/2020 17:47:42
19- 1 Dân ca 19/1/2020 10:46:30
18- 1 Thời sự âm nhạc 19/1/2020 10:43:36
17-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 17:59:05
16-01 Thời sự âm nhạc 17/1/2020 16:31:18
15- 1 Thời sự âm nhạc 15/1/2020 16:37:51
14-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2020 16:59:05
13- 1 Thời sự âm nhạc 13/1/2020 16:28:09
12-01 Dân ca 12/1/2020 18:07:08
11-01 Thời sự âm nhạc 11/1/2020 17:23:33
10- 1 Thời sự âm nhạc 10/1/2020 17:00:52
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2020 20:55:27
08-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2020 07:56:06
07-01 Thời sự âm nhạc 7/1/2020 19:43:32
06- 1 Thời sự âm nhạc 7/1/2020 08:00:23
05-01 Dân ca 5/1/2020 17:57:32
04-01 Thời sự âm nhạc 4/1/2020 17:36:02
02-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2020 17:16:24
31- 12 Thời sự âm nhạc 1/1/2020 09:14:04
30-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2019 21:16:56
29-12 Dân ca 29/12/2019 15:29:26
28-12 Thời sự âm nhạc 29/12/2019 15:24:32
27-12 Thời sự âm nhạc 27/12/2019 20:48:47

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 18:56 ngày 6/4/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.220/lượng

Lượt truy cập:

2002706