09- 2 Dân ca

Tên chương trình Ngày cập nhật
29-4 Thời sự âm nhạc 30/4/2020 09:38:58
28-4 Thời sự âm nhạc 28/4/2020 18:53:12
27-4 Thời sự âm nhạc 27/4/2020 20:18:13
26-4 Dân ca 26/4/2020 20:48:42
25-4 Thời sự âm nhạc 25/4/2020 19:52:01
24-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2020 20:24:45
23-4 Thời sự âm nhạc 24/4/2020 20:23:09
22-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2020 20:27:48
21-4 Thời sự âm nhạc 22/4/2020 07:57:41
20-4 Thời sự âm nhạc 20/4/2020 18:24:29
19-4 Dân ca 19/4/2020 20:14:05
18-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2020 19:17:41
17-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2020 20:34:18
16-4 Thời sự âm nhạc 17/4/2020 09:09:37
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2020 19:47:10
14- 4 Thời sự âm nhạc 15/4/2020 11:08:53
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2020 19:32:55
12-4 Dân ca 12/4/2020 20:16:58
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2020 19:38:10
10-4 Thời sự âm nhạc 10/4/2020 19:48:13
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2020 20:10:09
08-4- Thời sự âm nhạc 8/4/2020 20:16:20
07-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:39:15
06-4 Thời sự âm nhạc 7/4/2020 19:34:51

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 21:18 ngày 24/5/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.870/lượng

Lượt truy cập:

2064101