07-5 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
17-01 Dân ca 17/1/2021 19:58:46
16-01 Thời sự âm nhạc 16/1/2021 19:57:43
15-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2021 19:45:50
14-01 Thời sự âm nhạc 15/1/2021 10:07:46
13-01 Thời sự âm nhạc 14/1/2021 09:28:14
12-01 Thời sự âm nhạc 13/1/2021 07:48:25
11-01 Thời sự âm nhạc 12/1/2021 10:17:50
10-01 Dân ca 10/1/2021 08:28:32
09-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2021 08:57:55
08-01 Thời sự âm nhạc 9/1/2021 08:16:34
07-01 Thời sự âm nhạc 8/1/2021 08:34:30
06-01 Thời sự âm nhạc 7/1/2021 08:14:59
05-01 Thời sự âm nhạc 6/1/2021 09:04:56
04-01 Thời sự âm nhạc 5/1/2021 08:22:18
03-01 Dân ca 4/1/2021 08:47:35
02-01 Thời sự âm nhạc 3/1/2021 08:31:51
01-01 Thời sự âm nhạc 2/1/2021 08:40:10
31-12 Thời sự âm nhạc 1/1/2021 08:44:45
30-12 Thời sự âm nhạc 31/12/2020 08:04:58
29-12 Thời sự âm nhạc 30/12/2020 09:02:30
28-12 Thời sự âm nhạc 28/12/2020 17:25:06
27-12 Dân ca 27/12/2020 19:29:48
26-12 Thời sự âm nhạc 26/12/2020 19:46:06
25-12 Thời sự âm nhạc 25/12/2020 19:41:09

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 20:04 ngày 17/1/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2461100