23-5 Phóng sự: Hiệu quả Dự án “Quản lý cộng đồng trong chương trình nông thôn mới” tại tỉnh Bắc Kạn

Phim - Phóng Sự

15-5 Phóng sự: Đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 15-5 Phóng sự: Đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
14-5 Phóng sự: Những vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo – thực trạng và giải pháp 14-5 Phóng sự: Những vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo – thực trạng và giải pháp
13-5 Phóng sự: Báo động với việc vận chuyển, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua cảng hàng không, đường bưu chính và không gian mạng 13-5 Phóng sự: Báo động với việc vận chuyển, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua cảng hàng không, đường bưu chính và không gian mạng
09-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Đi tìm câu hát Lượn Slương 09-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Đi tìm câu hát Lượn Slương
02-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Ký sự theo dấu chân Bác Hồ - Tập 05 02-5 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Ký sự theo dấu chân Bác Hồ - Tập 05
25-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 04 25-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 04
18-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03 18-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 03
11-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 02 11-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 02
06-4 Phóng sự: Thị trường dược liệu nhập khẩu 06-4 Phóng sự: Thị trường dược liệu nhập khẩu
04-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 01 04-4 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn những nơi Bác từng qua – Tập 01
19 -3 Phóng sự: Liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm cam đường canh 19 -3 Phóng sự: Liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm cam đường canh
29-02 Phim tài liệu: Danh sĩ Quảng Nam trong lòng Hà Nội 29-02 Phim tài liệu: Danh sĩ Quảng Nam trong lòng Hà Nội
19-02 Phim tài liệu: Trọn đời cống hiến 19-02 Phim tài liệu: Trọn đời cống hiến
15-02 Phóng sự một cuộc đời dành tặng Huế 15-02 Phóng sự một cuộc đời dành tặng Huế
25-01 Phóng sự: Bánh Khẩu Sli người Tày Bắc Kạn 25-01 Phóng sự: Bánh Khẩu Sli người Tày Bắc Kạn
23-01 Chương trình truyền hình thực tế: Ngày Tết quê em 23-01 Chương trình truyền hình thực tế: Ngày Tết quê em
28-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Ký ức tuổi thanh xuân – Tập 03 28-12 Ký sự Bắc Kạn quê hương tôi: Bắc Kạn – Ký ức tuổi thanh xuân – Tập 03
18-12  Phóng sự: Thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh của người Dao 18-12 Phóng sự: Thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh của người Dao
14-12 ps Kết nối các sản phẩm vào điểm giới thiệu vá bán sản phẩm OCOP 14-12 ps Kết nối các sản phẩm vào điểm giới thiệu vá bán sản phẩm OCOP
14-13 Phim tài liệu: Ký ức tuổi thanh xuân P1 14-13 Phim tài liệu: Ký ức tuổi thanh xuân P1
06-12 Phóng sự: Chợ Đồn thực hiện chương trình OCOP 06-12 Phóng sự: Chợ Đồn thực hiện chương trình OCOP
05-12 Phóng sự: Chợ Mới với chương trình OCOP 05-12 Phóng sự: Chợ Mới với chương trình OCOP
04-12 Hợp tác xã với các sản phẩm OCOP 04-12 Hợp tác xã với các sản phẩm OCOP
03-12 Phóng sự: Thực hiện chương trình OCOP ở Na Rì 03-12 Phóng sự: Thực hiện chương trình OCOP ở Na Rì

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:47 ngày 28/5/2020

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.820/lượng

Lượt truy cập:

2069000