05-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
14- 12 Thời sự âm nhạc 15/12/2020 11:26:38
13-12 Dân ca 14/12/2020 09:31:34
12-12 Thời sự âm nhạc 12/12/2020 19:19:56
11-12 Thời sự âm nhạc 11/12/2020 19:36:54
10-12 THời sự âm nhạc 11/12/2020 19:34:52
09-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 17:17:22
08-12 Thời sự âm nhạc 9/12/2020 10:27:31
07-12 Thời sự tổng hợp 7/12/2020 19:33:11
06-12 Dân ca 6/12/2020 14:57:33
05-12 Thời sự âm nhạc 6/12/2020 14:47:15
04-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 19:41:31
03-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:55:52
02-12 Thời sự âm nhạc 4/12/2020 09:52:43
01-12 Thời sự âm nhạc 1/12/2020 19:13:12
30-11 Thời sự âm nhạc 30/11/2020 19:10:05
29-11 Dân ca 29/11/2020 19:20:20
28-11 Thời sự âm nhạc 28/11/2020 19:36:36
27-11 Thời sự âm nhạc 27/11/2020 19:32:02
26-11 Thời sự âm nhạc 26/11/2020 19:44:22
25-11 Thời sự âm nhạc 25/11/2020 19:33:34
24-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 19:22:27
23-11 Thời sự âm nhạc 24/11/2020 09:17:32
22-11 Dân ca 22/11/2020 20:00:57
21-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 19:59:28

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 15/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2604735