06-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2020 11:07:52
19-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2020 17:05:43
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2020 19:10:25
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 19:15:22
16-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 10:23:25
15-11 Dân ca 16/11/2020 08:23:34
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2020 19:42:23
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2020 19:34:14
12-11 Thời sự âm nhạc 12/11/2020 20:14:37
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2020 19:35:19
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 19:19:17
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 09:30:09
08-11 Dân ca 8/11/2020 20:08:29
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 19:32:57
06-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 10:12:41
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 18:54:43
04-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 08:35:41
03-11 Thời sự âm nhạc 3/11/2020 17:36:38
02-11 Thời sự âm nhạc 2/11/2020 17:44:44
01-11 Dân ca 1/11/2020 20:00:19
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2020 19:23:16
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2020 20:00:02
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2020 19:42:47
28-10 Thời sự âm nhạc 28/10/2020 19:30:34

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 15/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2604764