07-01 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
21-11 Thời sự âm nhạc 22/11/2020 19:59:50
20-11 Thời sự âm nhạc 21/11/2020 11:08:14
19-11 Thời sự âm nhạc 19/11/2020 17:05:56
18-11 Thời sự âm nhạc 18/11/2020 19:10:43
17-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 19:15:35
16-11 Thời sự âm nhạc 17/11/2020 10:23:48
15-11 Dân ca 16/11/2020 08:23:58
14-11 Thời sự âm nhạc 14/11/2020 19:42:39
13-11 Thời sự âm nhạc 13/11/2020 19:34:27
12-11 Thời sự âm nhạc 12/11/2020 20:14:50
11-11 Thời sự âm nhạc 11/11/2020 19:35:32
10-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 19:19:31
09-11 Thời sự âm nhạc 10/11/2020 09:30:30
08-11 Dân ca 8/11/2020 20:08:46
07-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 19:33:20
06-11 Thời sự âm nhạc 7/11/2020 10:13:04
05-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 18:54:57
04-11 Thời sự âm nhạc 5/11/2020 08:36:20
03-11 Thời sự âm nhạc 3/11/2020 17:15:34
02-11 Thời sự âm nhạc 2/11/2020 17:44:55
01-11 Dân ca 1/11/2020 20:00:32
31-10 Thời sự âm nhạc 31/10/2020 19:23:32
30-10 Thời sự âm nhạc 30/10/2020 20:00:18
29-10 Thời sự âm nhạc 29/10/2020 19:43:04

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 16:20 ngày 15/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng

Lượt truy cập:

2604760