13- 2 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
19-4 Thời sự âm nhạc 19/4/2021 21:14:48
18-4 Dân ca 18/4/2021 19:57:03
17- 4 Thời sự âm nhạc 18/4/2021 19:47:00
16-4 Thời sự âm nhạc 18/4/2021 19:43:01
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2021 17:03:42
14-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2021 07:57:35
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2021 20:14:04
12-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2021 10:34:45
11-4 Dân ca 12/4/2021 08:47:23
10-4 Thời sự âm nhạc 10/4/2021 19:16:17
09-4 Thời sự âm nhạc 9/4/2021 17:50:53
08-4 Thời sự âm nhạc 8/4/2021 19:36:27
07-4 Thời sự âm nhạc 8/4/2021 08:42:38
06-4 Thời sự âm nhạc 6/4/2021 17:32:45
05-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2021 17:12:24
04-4 Dân ca 5/4/2021 09:19:37
03-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2021 09:16:29
02-4 Thời sự âm nhạc 2/4/2021 17:55:59
01-4 Thời sự âm nhạc 1/4/2021 20:00:17
31-3 Thời sự âm nhạc 31/3/2021 19:53:42
30-3 Thời sự âm nhạc 31/3/2021 09:45:23
29-3 Thời sự âm nhạc 29/3/2021 18:25:38
28-3 Dân ca 29/3/2021 18:23:44
27-3 Thời sự âm nhạc 27/3/2021 16:37:29

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 08:26 ngày 20/4/2021

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng

Lượt truy cập:

2609651