01-9 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
16-4 Thời sự âm nhạc 16/4/2019 17:32:41
15-4 Thời sự âm nhạc 15/4/2019 19:36:13
14-4 Dân ca 14/4/2019 20:12:25
13-4 Thời sự âm nhạc 13/4/2019 19:13:47
12-4 Thời sự âm nhạc 12/4/2019 17:23:44
11-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2019 17:12:46
10-4 Thời sự âm nhạc 11/4/2019 10:13:25
08-4 Thời sự âm nhạc 8/4/2019 16:53:02
07-4 Dân ca 7/4/2019 20:10:28
06-4 Thời sự âm nhạc 6/4/2019 19:30:21
05-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2019 17:02:33
04-4 Thời sự âm nhạc 5/4/2019 08:31:28
03-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2019 17:35:42
02-4 Thời sự âm nhạc 3/4/2019 08:26:47
01-4 Thời sự âm nhạc 2/4/2019 17:47:40
31-3 Dân ca 1/4/2019 16:12:00
30-03 Thời sự âm nhạc 30/3/2019 19:16:39
29-3 Thời sự âm nhạc 29/3/2019 18:30:56
28-3 Thời sự âm nhạc 29/3/2019 08:32:52
27-3 Thời sự âm nhạc 27/3/2019 18:05:40
26-3 Thời sự âm nhạc 26/3/2019 17:44:10
25-3 Thời sự âm nhạc 25/3/2019 17:35:17
24- 3 Dân ca 25/3/2019 08:12:27
23- 3 Thời sự âm nhạc 23/3/2019 18:58:54

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 07:18 ngày 21/7/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23310 VNĐ

39.720/lượng

Lượt truy cập:

1988835