06-6 Thời sự âm nhạc

Tên chương trình Ngày cập nhật
04-9 Thời sự âm nhạc 4/9/2018 18:48:45
03-9 Thời sự âm nhạc 4/9/2018 09:25:24
02-9 Dân ca 2/9/2018 20:45:08
01-9 Thời sự âm nhạc 1/9/2018 20:51:22
30- 8 Thời sự âm nhạc 31/8/2018 08:01:18
29-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 20:19:07
28-8 Thời sự âm nhạc 29/8/2018 07:36:57
27- 8 Thời sự âm nhạc 28/8/2018 07:36:06
26-8 Dân ca 26/8/2018 19:40:24
25-8 Thời sự âm nhạc 25/8/2018 19:46:50
24-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 18:12:28
23-8 Thời sự âm nhạc 24/8/2018 08:06:01
22- 8 Thời sự âm nhạc 23/8/2018 07:28:44
21-8 Thời sự âm nhạc 21/8/2018 19:07:13
19-8 Dân ca 19/8/2018 19:47:08
18-8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 19:33:39
17- 8 Thời sự âm nhạc 18/8/2018 09:17:14
16-8 Thời sự âm nhạc 16/8/2018 19:13:27
15-8 Thời sự âm nhạc 15/8/2018 20:42:32
14- 8 Thời sự âm nhạc 14/8/2018 16:36:26
13-8 Thời sự âm nhạc 13/8/2018 17:52:12
12-8 Dân ca 12/8/2018 17:12:55
11-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2018 18:22:12
10-8 Thời sự âm nhạc 11/8/2018 08:57:25

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 08:05 ngày 18/2/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23250 VNĐ

37.050/lượng

Lượt truy cập:

1774594