Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

UBND tỉnh họp rà soát tiến độ các dự án đầu tư công

09:33, 22/04/2022

Tại hội nghị đại diện các chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư. Đây là những dự án chiếm khoảng 60% kế hoạch vốn đầu tư công của toàn tỉnh. Đến nay, đa phần các chủ đầu tư đều giải ngân đạt thấp; một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị các bước đầu tư. Đại diện các chủ đầu tư và các sở ngành liên quan đã rà soát cụ thể về tiến độ của từng công trình, dự án. Qua đó, nhiều vướng mắc về cơ chế, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai đã được xử lý kịp thời, phần lớn các công trình, dự án đều được đẩy nhanh tiến độ khởi công sớm hơn từ 1 đến 5 tháng.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nhấn mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công nhóm B chậm, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Chính vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ và phải báo cáo hàng tháng. Riêng với tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Ba Bể - Na Hang; tuyến đường vào hồ Nặm Cắt và Sân vận động thành phố Bắc Kạn là những công trình, dự án trọng điểm thuộc diện giám sát đặc biệt và phải báo cáo tiến độ hàng tuần. Để đẩy nhanh được tiến độ triển khai các dự án, đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư cần linh hoạt, bám sát vào những cơ chế, chính sách, thực hiện song hành nhiều việc, không máy móc trong thực hiện các bước đầu tư. Ngoài ra, đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và các địa phương phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, phần việc rất quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các công trình, dự án.

Văn Linh 


Ý kiến bạn đọc