Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
TBK

Giới thiệu Đài PT-TH Bắc Kạn

15:30, 14/09/2023

Đài PT-TH Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn, được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

I. Chức năng nhiệm vụ:

- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử của Đài PT&TH Bắc Kạn (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử) bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

II. Tổ chức bộ máy:

* Ban giám đốc:

 

      Giám đốc Hoàng Đức Chí

ĐT: 0916072589

Email: chihd.bbk@backan.gov.vn

 

Phó giám đốc Lục Đại Lượng

ĐT: 0915 197 789

Email: dailuongbc@gmail.com

 

 

Phó giám đốc Nguyễn Thị Kim Huệ

ĐT: 0978096319

Email: huentk.tbk@backan.gov.vn

 

Phó giám đốc Đoàn Quốc Hương

ĐT: 0913270628

Email: huongdq.tbk@backan.gov.vn

 

 

* Các phòng chuyên môn:

 

Phòng Tổ chức và Hành chính:         Phó trưởng phòng: Lục Thị Minh Ngọc

                                                           ĐT: 0943529632

                                                           Email: ngocltm.tbk@backan.gov.vn

 

Phòng Biên tập:    Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thành

                                                           ĐT:    0912530137

                                                                     0975662299

                                                          Email: thanhnd.tbk@backan.gov.vn

                            

Phòng Thời sự:       Trưởng phòng: Nông Phúc Thiệp

                                                        ĐT:    0915202199

                                                       Email: thiepnp.tbk@backan.gov.vn

 

Phòng Văn nghệ và Giải trí:            Phó trưởng phòng phụ trách: Trung Thị Lim

                                                          ĐT: 0988397696

                                                          Email: limtt.tbk@backan.gov.vn    

                                                   

Phòng Tiếng dân tộc:                       Trưởng phòng: Đặng Thị Hương

                                                          ĐT: 0977193666

                                                          Email: huongdt.tbk@backan.gov.vn

 

Phòng Kỹ thuật và Công nghệ:        Trưởng phòng: Tạ Đức Duy

                                                          ĐT: 0913376909

                                                          Email: duytd.tbk@backan.gov.vn

 

Phòng Dịch vụ và Quảng cáo:         Phó trưởng phòng phụ trách: Quách Nhật Đông

                                                         ĐT: 0976364888

                                                         Email: dongqn.tbk@backan.gov.vn

* Thành tích nổi bật:

- Được Chính phủ tặng Cờ thi đua, là đơn vị dẫn đầu khối thi đua văn hóa – xã hội năm 2003 và năm 2008;

- Được tặng Cờ thi đua của Đài Truyền hình Việt Nam năm 2003;

- Được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số bộ, ngành trung ương tặng 12 Bằng khen;

- Được UBND tỉnh tặng 10 Bằng khen.

 Nhiều cá nhân đạt thành tích cao tại các kỳ Liên hoan của ngành và trong lĩnh vực văn hóa- văn nghệ:

  • 01 Giải cánh diều vàng do Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức năm 2006;
  • 2 Giải vàng, 3 Giải bạc, 01 Giải Đồngvà 9 Bằng khen tại các cuộc Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc
  • 32 lượttập thể phòng chuyên môn được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
  • 31 lượt cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Phát thanh, Truyền hình;
  • 14 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Thông tin – Truyền thông;
  • 11 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;
  • 9 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.

Ý kiến bạn đọc