Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức Đài PT&TH Bắc Kạn

10:47, 30/12/2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 727/KH-PTTH ngày 15/12/2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, Đài PT&TH Bắc Kạn thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 05 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, cụ thể:

- Vị trí Quay phim: 03 chỉ tiêu.

- Vị trí Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Biên tập viên (tiếng Dao): 01 chỉ tiêu.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: Tất cả các vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Tiêu chuẩn dự tuyển theo từng vị trí việc làm

a) Vị trí việc làm Quay phim (chức danh Quay phim hạng IV)

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quay phim.

b) Vị trí việc làm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng (chức danh Kỹ sư hạng III)

- Có trình độ đại học Công nghệ thông tin trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị mạng.

c) Vị trí việc làm Biên tập viên (tiếng Dao, chức danh Biên tập viên hạng III)

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản.

- Là người dân tộc Dao, nói thông thạo tiếng Dao.

5. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận Phiếu: 30 ngày, kể từ ngày có thông báo tuyển dụng (Từ ngày 16/12/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 14/01/2023).

- Địa điểm: Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức và Hành chính, Đài PT&TH Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) hoặc gửi theo đường bưu chính (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Đài PT&TH Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 14/01/2023).

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức và Hành chính, Đài PT&TH Bắc Kạn, số điện thoại 02093 870 533.

6. Hình thức, nội dung xét tuyển, thời gian, địa điểm xét tuyển

6.1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thực hành.

- Nội dung, thời gian thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thực hành vị trí Quay phim: 90 phút.

+ Thực hành vị trí Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: 180 phút.

+ Thực hành vị trí Biên tập viên tiếng Dao: 60 phút.

6.2. Thời gian và địa điểm tuyển dụng: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức.      Xem chi tiết tại đây                                                          

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
TBK

Ý kiến bạn đọc