Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Nghị quyết 29 - Cơ hội để thành phố Bắc Kạn vươn mình

10:11, 30/12/2022

Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 29 về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đâ là cơ hội để thành phố vươn mình trong giai đoạn tới.

Nghị quyết 29 - Cơ hội để thành phố Bắc Kạn vươn mình

 

Thanh Mai - Mạnh Tú

Thanh Mai - Mạnh Tú

Ý kiến bạn đọc