Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
TBK

Thông báo: Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn năm 2022

10:39, 07/03/2023

 

 

 
                                                       Nhấn vào đây để xem
 
TBK             
 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc