Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
TBK

THÔNG BÁO: Về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

10:18, 17/02/2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn năm 2022 triệu tập và thông báo thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


Ý kiến bạn đọc