Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
TBK

Thông báo: Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2022

11:49, 16/02/2023

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2022, gồm 08 thí sinh (có danh sách kèm theo)

 
 

 

 

 

TBK

Ý kiến bạn đọc