Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
TBK

THÔNG BÁO: Kết quả vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn năm 2022

14:49, 01/03/2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đài PT&TH Bắc Kạn thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

(Có kết quả vòng 2 kèm theo)

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TBK

 

 

TBK

Ý kiến bạn đọc