Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Học sinh toàn tỉnh tựu trường vào ngày 1/9

11:56, 12/08/2021

Theo đó, học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 01/9/2021. Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 23/8/2021. Ngày 05/9/2021 tổ chức khai giảng năm học mới. Bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học từ ngày 06/9/2021. UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học.

CTV Lưu Huệ