Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Ngành Y tế Bắc Kạn nỗ lực chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân

08:37, 28/02/2022

Phương Linh - Văn Đức