Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Sơ kết thi đua MTTQVN các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

15:28, 21/07/2023

 

Sáng 20/7, Tại Bắc Kạn, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang và Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của; Tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025". Đến dự sự kiện có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nêu rõ: Các đơn vị trong Cụm thi đua Ủy ban MTTQVN 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và của đất nước. Các đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong tuyên truyền đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân . 

Trong 6 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát nội dung, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam để triển khai thực hiện hiệu quả.  Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia ở vùng đồng bào DTTS;  nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của ban thanh tra Nhân dân, tăng cường công tác giám sát của Mặt trận đối với hoạt động xây dựng chính quyền cấp xã ở vùng đồng bào DTTS...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh trong Cụm thi đua, đồng chí đề nghị Cụm thi đua cần tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội với chất lượng, hiệu quả cao hơn nhằm nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ các cấp và để chủ trương, chính sách của Đảng thực sự đi vào cuộc sống..../.  

Chinh Lan

Chinh Lan

Ý kiến bạn đọc