Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tài nguyên và Môi trường 8/9

09:57, 08/09/2023

Ngày 8/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (8/9/2003 - 8/9/2023). Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,  Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

Ngày 8/9/2003, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1833 thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc Sở Công nghiệp, Khoa học Công nghệ và Môi trường. Từ khi thành lập đến nay, Sở TN & MT đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy; củng cố, phát triển nền tảng quản lý đa ngành đa lĩnh vực...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Sở TN & MT trong 20 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn khẳng định được vai trò là cơ quan chuyên môn quan trọng, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành và lớn mạnh góp phần rất to lớn vào sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, trong đó ngành Tài nguyên và Môi trường có sứ mệnh hết sức quan trọng là nòng cốt trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nhất là môi trường sống của Nhân dân. Các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn tới là hết sức nặng nề cần có nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Để tạo điều kiện cho ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng đề nghị Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực tương xứng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

 Minh Tấm

MINH TẤM

Ý kiến bạn đọc