Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Ngân Sơn sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Chí Kiên

08:56, 19/09/2023

 

 

Ngân Sơn sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Chí Kiên

Ngân Sơn sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Chí Kiên

Trịnh Yến, Hoàng Hải

Trịnh Yến, Hoàng Hải

Ý kiến bạn đọc