Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC
11-7 Phóng sự: 20 năm triển khai Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách tại Thành phố Bắc Kạn
Bình luận