Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

10:58, 24/05/2022

Thời gian qua, công tác kê khai, cấp GCN quyền sử dụng đất đã từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức

Lệ Thuỷ - Văn Huyến


Ý kiến bạn đọc