Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công

10:13, 19/07/2022

Thời gian qua, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Kạn đã tận tình chăm sóc người có công, góp phần bù đắp sự mất mát, thiệt thòi cho các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công

Phúc Thiệp - Văn Huỳnh


Ý kiến bạn đọc